สำนักงานสารสนเทศบริการสุขภาพ

ระบบแจ้งการส่งต่อผู้ป่วย เพื่อขอเบิกค่ารถ
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 17 เม.ย. 63

 

Login เข้าใช้งานระบบ

โปรดใส่ข้อมูลในช่องที่กำหนด เพื่อเข้าสู่ระบบ

รหัส ร.พ.:
รหัส ผู้ใช้งาน:
รหัสผ่าน:

 


- ดาวโหลดเอกสาร "ว76_29กพ55_ค่าพาหนะส่งต่อ.pdf" Click ที่นี่....

- ดาวโหลดแนวทางปฏิบัติในการเบิกค่ารถส่งต่อผู้ป่วย Click ที่นี่....

- ดาวโหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรมบันทึกเบิกค่ารถส่งต่อผู้่ป่วย Click ที่นี่....ปรับปรุง (05/06/2555)

- ดาวโหลดแบบขอเบิกค่ารถส่งต่อผู้ป่วย Click ที่นี่....

- ดาวโหลดเอกสารแม่แบบข้อมูลเบิกค่ารถส่งต่อ (XSL) Click ที่นี่....


แจ้งการใช้งาน E-Mail Account
- ambtrcs@uc.chi.or.th ใช้สำหรับส่งข้อมูลเบิก
- ambtrcs-edit@uc.chi.or.th ใช้สำหรับติดต่อสอบถาม กับเจ้าหน้าที่ สกส.


- download แบบฟอร์มเพื่อขอรหัสใช้งาน คลิกที่นี่....