แจ้งขอ PDF form สำหรับการบันทึกข้อมูล SSOP
สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์บริการสาธารณสุข และ คลินิคเอกชน

โปรดระบุข้อมูล สถานพยาบาล ของท่านให้ครบถ้วน

รหัสสถานพยาบาล 5 หลัก (HCODE)   (เช่น 99999 )
ชื่อสถานพยาบาล (HNAME)   (เช่น คลินิกทดสอบ)
e-mail   (สกส.จะส่ง PDF form ไปยัง e-mail นี้)
โปรดตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้องก่อนกดยืนยัน